Kim Helveg (1956, Danska) je jedan od najpoznatijih danskih kompozitora. Njegov opus sadrži dela za solo instrumente i kamerne sastave, ali i opere, muzičko scenska ostvarenja i muziku za teatar.

Blue Edge za dva klavira (1994)

Kompozicija je zasnovana na uzorcima bluza, predstavljajući svojevrstan omaž njegovom originalnom „glasu“ – neposrednom iskazu tuge i bola. Ovo je, između ostalog, ostvareno i upotrebom nekoliko bluz citata. Dramatruški luk započinje evokacijom pamučnih polja, da bi se kasnije muzički tok preselio u zvučni pejzaž grada, stremeći ka samom kraju gde atonalnost i hromatske skale dovode do dezintegracije bluz predloška.