Simeon Ten Holt (1923, Holandija) je renomirani holandski kompozitor, uglavnom naklonjen stvaranju za instrumente sa dirkama. Pretežno koristi konsonantne, tonalne materijale, a njegova dela su organizovana grupisanjem malih muzičkih jedinica, ćelija, sačinjenih od nekoliko taktova koji se ponavljaju ad libitum, u zavisnosti od preferencija izvođača. Mnoga ten Holtova dela zasnivaju se na tonalnoj harmoniji (kao, na primer, kompozicija Canto Ostinato), koja asocira na romantičarski muzički jezik.

Canto Ostinato, za dva klavira, marimbu i video (1976–1979)

Ključni segment Holtovog stvaralaštva predstavlja kompozicija Canto Ostinato, pisana u originalu za dva klavira i orgulje. Kasnije je aranžirana za dva klavira i marimbu, dva klavira i dve marimbe, četiri klavira itd.

Bazična struktura ovog dela zasniva se na tradicionalnoj formi, tačnije na principu izgradnje fiksnih odseka koji stvaraju tenziju ili smirenje.

„Vreme postaje prostor u kome muzički objekti plutaju“.