Marko Matović (1977, Srbija) je diplomirao kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi Srđana Hofmana. Tokom 2009. radio je kao urednik programa simfonijskog orkestra Radio televizije Srbije. Trenutno je slobodan umetnik koji se bavi savremenom, primenjenom i elektronskom muzikom. Komponuje uglavnom kamerna i orkestarska dela i kroz njih istražuje uticaje popularnih muzičkih pravaca na savremenu umetničku muziku. Njegova dela izvođena su u Beogradu i Apeldornu.

Komponovao je muziku za preko dvadeset pozorišnih predstava, kao i za više igranih filmova. Dobio je četiri nagrade za pozorišnu muziku, na festivalima u Kragujevcu, Trebinju i Kuli. Živi i radi u Beogradu.

Četiri skitnice za trubu, hornu, trombon i fagot (2010)

Želeo sam da se, shodno propozicijama i zahtevima ovog konkursa, bavim teatralizacijom muzike upravo kroz strukturu muzičkog materijala.

Naime, Četiri skitnice (truba, horna, trombon i fagot) predstavljaju četiri ulična svirača koja se svojim muziciranjem trude da zadobiju pažnju i simpatije užurbanih prolaznika. Pokušavajući da ostvare kontakt sa publikom, oni često menjaju atmosferu i karakter sviranja. Kroz promenu štimunga, skitnice ostvaruju najrazličitije međusobne zvučne konstelacije. Njihovo muziciranje se kreće od grotesknog nesklada, preko marševskog i svečanog iskaza, do lirske usaglašenosti i mirnoće. Skitnice neumorno sviraju u nadi da će se neko zaustaviti da ih čuje ili baci koji novčić.