Milana Stojadinović-Milić (Srbija) diplomirala je i magistrirala kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu gde je i docent na Katedri za muzičku teoriju. Kompozicije su joj izvođene na festivalima i koncertima i emitovane na radiju i televizijskom programima , kako u zemlji tako i u Hrvatskoj, Sloveniji, Republici Srpskoj, Makedoniji, Crnoj gori, Italiji, Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Bugarskoj i Grčkoj. Dobitnik je uglednih nagrada za stvaralaštvo: Udruženja kompozitora Srbije (3 nagrade), Međunarodne tribine kompozitora (2 nagr.), iz fondova Vasilije Mokranjac (2 nagrade) i Josip Slavenski, Oktobarske nagrade za studente … U značajnija dela spadaju gudački kvartet Melodija, Sonata za violinu i klavir; porudžbine festivala: duvački kvintet Kaleidoskop (BEMUS 2001), trio violončela EOL (Čelo fest 2008), kvartet Tango sentimental za bandoneon, violinu, kontrabas i klavir (za koncertni projekat Tango posle Pjacole); kao i dela za soliste i kamerne ansambale: Suze,ciklus od deset pesama, Isečak međuvremena za glas, flautu i klavir, trio za flautu, violinu i klavir Neoromantico, Dream za flautu i klavir, Nebo nad Studenicom za solo klavir. Simfonijska dela Aurora borealis i Mimikrija, kao i Duo simbolico za klavir i simfonijski orkestar izvođena su višestruko u zemlji i inostranstvu. Učesnik je međunarodnog projekta ciklusa koncerata i CD zapisa Savremena muzika Balkana.

Eol je bog i gospodar vetrova kod starih Grka… eolski je onaj koji pripada vetru, koji se odnosi na vetar… eolski je i modus… eolska-Eolova je i harfa, cev sa žicama koja se poput sprave što pokazuje pravac duvanja vetra izložena vetru okreće i pod njegovim uticajem ispušta prijatne zvuke , obično u akordima …eolski talozi se stvaraju kada vetar donosi sa površine stena sitan kameni i mineralni prah, pa ga kao prašinu raznosi u velike daljine, a kada snaga vetra malakše, ta prašina pada na zemlju i stvara taloge… eol su tri violončela… tri melodije … tri slova u naslovu …