Da Jong Čoi (Južna Koreja/SAD) trenutno radi kao asistent na Univerzitetu u Severnom Teksasu, na odeljenjima za Kompoziciju i Istoriju muzike, teoriju i etnomuzikologiju. Takođe deluje kao predsednica Foruma kompozitora pri istom Univerzitetu i direktorka CHOI ansambla (Contemporary Music Ensemble).

Njena dela su izvođena širom Azije, SAD, a u poslednje vreme i u evropskim zemljama, u okviru brojnih festivala i konferencija: Electronic Music Midwest Festival (2009), Belvedere Chamber Music Festival (2009), Society of Composers, Region V, Region VI Conferences (2009), The Second Kentucky New Music Festival (2008), Electronic Music Midwest Festival (2008), CFAMC Biennial Conference (2008), NASA Biennial Saxophone Conference (2008) i drugi.

Da Jong Čoi je dobitnica Druge nagrade na ’Con/un/drum’ Solo Percussion Composition Competition (2009), Javne pohvale (Honor Mention) Dalaškog simfonijskog orkestra (2008), Druge nagrade na Percussive Arts Society Composition Contest (2005) u SAD i mnogih drugih priznanja, uključujući Prvu nagradu na JoongAng takmičenju i Gold Prize na takmičenju za mlade kompozitore u organizaciji MunHwa Broadcasting Corporation u Južnoj Koreji.

Pored toga, ciklus njenih kompozicija pod nazivom Cantus Curatio (Isceliteljska melodija) za solistički instrument, slična solističkim kompozicijama Lučana Berija i Vinsenta Persiketija, premijerno je izvedena 2008. godine. U ovom ciklusu svako delo je posvećeno žrtvama kojima je dijagnostifikovana određena bolest.

Gudački kvartet br. 1 (2009)
Kompozicija se sastoji iz tri glavna odseka koja su odvojena izrazitim kontrastima. U prvom odseku se formiraju različite fakturne situacije kombinacijom polifonih i homofonih postupaka, različitih načina transformacije motiva i korišćenjem ekstremnih registara gudačkih instrumenata. Drugi odsek započinje kretanjem višestrukih muzičkih slojeva u sporom tempu i fakturnom slikom koja se zasniva na odnosu melodijskog i pratećeg elementa – prva violina ima prateću ulogu, a tri melodijske linije u preostalim instrumentima vodeću. U trećem odseku se izlažu novi tematski materijali i muzički elementi koji potiču iz prethodnih odseka. Na kraju se ponovo izlaže prvi odsek u vidu kode.