Dejan Despić (1930, Srbija) kompozitor, muzički pisac, teoretičar i pedagog. Studirao je kompoziciju kod Marka Tajčevića i dirigovanje kod Mihaila Vukdragovića na beogradskoj Muzičkoj akademiji (danas Fakultetu muzičke umetnosti), gde je na oba odseka diplomirao 1955. godine. Predavao je teorijske predmete, prvobitno u Muzičkoj školi „Mokranjac“ (1955-1965), a potom na Muzičkoj akademiji u Beogradu gde je penzionisan kao redovni profesor (1965-1995). Godine 1985. izabran je za dopisnog, a 1994. za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Od 1999. godine Despić vrši dužnost sekretara Odeljenja likovne i muzičke umetnosti SANU.

Sastanak, duvački kvintet op. 195 (2008)
Ceneći muziciranje Duvačkog kvinteta Beogradske filharmonije, a posebno njihovo odlično izvođenje mog kvinteta A cinque, više puta na raznim mestima i prilikama, posvetio sam tom sastavu i ovo novije delo, napisano u četiri stava uobičajenog poretka, nalik sonatnom ciklusu: brzi (Intrada), skercozni (Capriccio), lagani (Lamento) i brzi (Giga e partenza). Naziv kompozicije proističe iz njene neuobičajene (ako ne i sasvim originalne) zamisli – kao sastanka na koji muzičari dolaze sukcesivno, a posle zajedničkog muziciranja odlaze pojedinačno, kao u Hajdnovoj Oproštajnoj simfoniji. Prvi ulazi oboista, oglašavajući se motivom poznatim s početka Scene u polju iz Berliozove Fantastične simfonije, koji ima smisao dozivanja. Od svakog pristiglog instrumenata sledi mu odaziv, delom u kanonskim parovima. Na kraju se, kao i kod Berlioza, ponovo javlja poziv oboe koja je ostala sama, ali odaziva nema. Sledi tišina, puna usamljenosti i tuge; prijatelji su se razišli (možda i zauvek?). Motiv prelazi iz durske u molsku varijantu…