Aleksina Lui (Kanada) komponovala je dela u svim muzičkim žanrovima, za najznačajnije kanadske soliste, ansamble za kamernu i novu muziku i orkestre. Mnoge njene kompozicije danas su deo standardnog repertoara umetnika, posebno njena klavirska dela, koja veoma često izvode studenti i profesori. Među njima verovatno je najpoznatije ostvarenje Scene sa terase od žada,nastalo prema narudžbini pijaniste Džona Kimura Parkera. Pored kompozicija za koncertne dvorane, Aleksina Lui je potpisala i nekoliko dela za teatar (operskih i baletskih). Tako je u saradnji sa koreografom Matjašom Mrozevskim napisala Vukov sud za Kanadski nacionalni balet (premijerno izveden juna 2007. u Centru za izvođačke umetnosti Four Seasons u Torontu), a kao stalni saradnik kanadske opere, komponovala je celovečernju operu Princeza Skarlet, koju je producirao COC (Canadian Opera Company) aprila 2002. Njena kompozicija Zemljini Ciklusi za harmoniku izvođena je 2007. godine u okviru turneje po Austriji i Srbiji, čiji se završni koncert održao na Muzičkom bijenalu u Zagrebu.

Njene kompozicije emitovane su i izvođene u Evropi, Aziji, Severnoj Americi i Rusiji. Tokom sezone 2008/2009. Aleksina Lui je bila gostujući kompozitor na turnejama dva znamenita orkestra – Montreal Symphony Orchestra i Throat Singers, pod dirigentskom upravom Kenta Naganoa, za koje je napisala Uzmi pseće sanke (Nunavik, Kanada); i National Arts Centre Orchestra pod vođstvom Pinhasa Zukermana, za koje je komponovala Beskrajno nebo sa pticama (Zapadna Kanada). Ove sezone takođe je premijerno izveden i njen koncert za gudački kvartet i orkestar Gonjenje, napisan prema narudžbini Simfonijskog orkestra u Torontu za Tokyo String Quartet.

Njena dela izvodili su eminentni dirigenti: ser Endrju Dejvis, Leonard Latkin, Aleksandar Lazarev, Šarl Duto, Ginter Herbig, Pinhas Zukerman, Kent Nagano, Peter Oundjian, Karlos Kalmaro, Džejms Džad i Ingo Mekmaher.

Za svoj umetnički rad dobila je više nagrada, među kojima se izdvajaju Medalja kraljičinog zlatnog jubileja i Grand Prix na 43. Filmskom festivalu Golden Prague za televizijsku komičnu operu Pregoreli tost (2006), kojoj je prethodila veoma uspešna petominutna „tragična bufo opera“ Pasta za zube (www.toothpastetv.com). Godine 2002. dobila je i počasni doktorat Univerziteta u Kaljariju, a 2005. i jedno od najviših priznanja koje se dodeljuje civilima u Kanadi – The Officer of the Order of Canada.

Premotavanje unapred, za klavir (2008)
Premotavanje unapred je treća kompozicija za klavir solo, pisana u mom najnovijem klavirskom stilu. Srdačno se pozivam na ostvarenja Obuj svoje patike, U bljesku i sada Premotavanje unapred kao na „avangardne boogie-woogie“. Hitra, mala „zadirkivanja“ i „bezobrazluci“, koje delo poseduje, kao osnovu imaju različite ostinatne modele izložene u levoj ruci, nad kojima se pojavljuju „džezoliki rifovi“ (jazz-like riffs) podcrtani izrazitim akcentima i sinkopiranim ritmovima. Premotavanje unapred započinje sporim uvodom iz kojeg „izbija“ ostinato u levoj ruci. Delo je povezano brojnim akcentima koji treba da budu svirani u maniru nedvosmislene reminiscencije na određene džez idiome. Mada virtuozno i tehnički izazovno („bujica“ tonova, ukrštanje ruku u brzom tempu, česte promene oznaka za tempo), Premotavanje unapred je zamišljeno kao bezbrižno i zabavno delo, koje svoju „ljupku nepristojnost“ posebno duguje improvizatorskom džez stilu. Kompozicija je napisana 2008. za pijanističko takmičenje Concours Musical International de Montreal i kao takva, po svojoj prirodi, ona treba da bude izazov za izvođače. Svaki pijanista je dobio isto vreme za učenje dela, pa kao takvo, ono treba da omogući članovima žirija da procene mogućnosti i uspešnost kandidata. Pri tome je najvažnije da prilikom komponovanja bilo kakve muzike ispunim svoj osnovni cilj – da uveselim, zabavim, pokrenem i prosvetim i njenog slušaoca i izvođača.

Premotavanje unapred je posvećeno mojim ćerkama Džasmin i Džejd.