Tatjana Milošević (Srbija)je diplomirala i magistrirala na Odseku za kompoziciju i orkestraciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Zorana Erića. Zaposlena je kao docent na Katedri za kompoziciju FMU u Beogradu. U toku studija usavršavala se na brojnim majstorskim kursevima u inostranstvu kod Ligetija, Pendereckog, Fernihoua, Štokhauzena, Andrisena, Šefera i dr. Sarađivala sa renomiranim ansamblima i izvođačima kao što su Het trio (Holandija), De Ereprijs (Holandija), Creo (SAD), Intercontemporain (Francuska)… Kompozicije su joj izvođene na mnogim značajnim festivalima i koncertima savremene muzike u Nemačkoj, Ukrajini, Poljskoj, Mađarskoj, Francuskoj, Italiji, Holandiji, SAD, Danskoj i našoj zemlji. Godine 1997. predstavljala je Jugoslaviju na Svetskim muzičkim danima u Seulu kompozicijom Sjaj Betelgeza ili tajna crvenog džina. Tokom 2001. boravila je na Katedri za kompoziciju univerziteta The Old Dominion u Norfolku (Virdžinija) kao gostujući profesor. Iste godine učestvovala je i u multimedijalnom projektu Waterproof u organizaciji Fort Asperen i UNESCO-a u okviru koga je izvedena i objavljena na CD-u elektronska kompozicija Tribute for Fort Honswijk. Godine 2002. na konkursu Akademije plesa Arnhem, naručen joj je balet koji je pod nazivom CoinciDance izveo kamerni ansambl De Ereprijs iz Apeldoorna (Holandija) u teatru Schouwburg u okviru festivala Groeten uit Arnhem. 2009. bila je jedan od lidera i član žirija na kursu za mlade kompozitore 15th Young Composers Meeting u Apeldornu.

Tatjana Milošević je dobitnica Druge nagrade na Internacionalnom takmičenju studenata kompozicije Gradus ad Parnassum u Kijevu, 1995; Prve nagrade na Sedma međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu u studentskoj kategoriji, 1998. za simfonijsku kompoziciju Ludus Mimesis; nagrade Vasilije Mokranjac Fakulteta muzičke umetnosti 2003. za balet CoinciDance i nagrade Vasilije Mokranjac Fakulteta muzičke umetnosti 2008. za simfonijsku kompoziciju Green with Buzz.

Green with Buzz
Kakva je veza između ove kompozicije i verbalnog iskaza u njenom naslovu? Odgovor je jednostavan. Ne radi se ni o kakvoj programskoj orijentaciji, ili o nekom unapred utvrđenom konceptu prema kome se odvija muzički tok. Green with Buzz sasvim je spontana metafora koja asocijacijativno sugeriše različite stilske i izvođačke aspekte ove kompozicije. Green (zeleno) upućuje na nedramatski karakter muzičkog materijala u kome su prisutna tri različita tematska odseka koji se ne sukobljavaju. Svojom sveprisutnošću „zeleno“ potiskuje ostale elemente „muzičkog pejzaža“ pretvarajući se u njegovu jedinu suštinu. Drugi deo naslovne sintagme – with Buzz (sa zujanjem) reminiscencija je na moju raniju kompoziciju Buzzle, petominutni klavirski komentar na blues. With Buzz asocira na prisustvo različitih zvučnih efekata, kao što su trileri i tremola, koji se izvode veoma brzo i gusto, tako da stvaraju efekat sličan efektu „zujanja“.