Jovica Mutavdžić, (1978, Srbija), završio je nižu muzičku školu „Stevan Mokranjac“ u Raški i srednju muzičku školu „dr Vojislav Vučković“ u Beogradu na odseku za harmoniku. Osnovne i magistarske studije kompozicije završio je na FMU u Beogradu u klasi Milana Mihajlovića.

Dobitnik je nekoliko priznanja među kojima se izdvajaju Druga nagrada na Međunarodnom takmičenju u Italiji (Moro d’Oro, 1995) u klasičnoj harmonici, kao i nagrada Josip Slavenski za diplomsku kompoziciju Selo u podnožju vulkana za veliki simfonijski orkestar.

Živi i radi u Raški gde predaje harmoniku u nižoj muzičkoj školi „Stevan Mokranjac“.

Varijacije,klavirski trio
Kompozicija se sastoji od uvoda, teme i osam varijacija. Tema i varijacije su uglavnom varijante malog dvodelnog i trodelnog oblika. Osma varijacija se zasniva na materijalu uvoda čime se postiže zaokruženost makroplana. Na makroplanu kompozicija se može podeliti na četiri dela: 1. uvod, tema i prva varijacija; 2. druga, treća i četvrta varijacija; 3. peta i šesta varijacija; 4. sedma i osma varijacija. Radom na harmoniji, promenama tempa, fakture i primenom poliritmije, dolazi do promene karaktera teme. U dramaturškom smislu, kompozicija deluje kao jedan uspon od njenog početka do vrhunca u šestoj varijaciji, nakon čega sledi smirenje.