Branka Popović (1977, Srbija) diplomirala je muzikologiju i kompoziciju u klasi Zorana Erića na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Postdiplomske studije iz kompozicije završava u Londonu na Guildhall School of Music and Drama, u klasi Džudit Bingam. Na istoj školi, ostaje još godinu dana kao Composition Fellow. Trenutno je student doktorskih studija iz kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Zorana Erića.

U okviru Letnje muzičke akademije Budimpešta – Prag – Beč 2002. godine osvojila je nagradu za trio Dream (I. S. o. F), a bila je i finalista konkursa Canterbury Festival Commission 2005 (London), kao i takmičenja Tracey Chadwell Memorial Prize 2005. Učestvovala je 2004. godine u projektu pijaniste Stivena Gutmana What Strikes the Clocke? u okviru festivala Sir Harrison Birtwistle (London, Southbank Centre), a 2006. na simpozijumu Park Lane Group Young Composers’ (London). Njena kompozicija za mešoviti hor Lorem ipsum izabrana je među četiri koje je hor The BBC Singers izveo u okviru radionice posvećene novoj horskoj muzici.

Poslednjih godina, dela Branke Popović izvođena su na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu (The others, Dream, Song „without” words, Behind the closed Doors), u okviru Yamaha takmičenja brass kvinteta u Glazgovu (Rainbow walk), na svečanosti povodom proslave 125 godina od osnivanja Guildhall School of Music and Drama (Dune), kao i na drugim koncertima u Londonu i Beogradu (Red Easy a Color, Solitude Within a dense molecular cloud, itd.).

Dobitnik je nagrade za najbolju muziku u filmu Tačka prekida Igora Toholja na 56. Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma održanomu aprilu ove godine.

out of nowhere, gudački kvartet
Kompozicija je sačinjena od šest odseka koji su zasnovani na različitim varijantama istog motiva. Odseci su ekstremno komprimovani u cilju proizvođenja utiska da su samo fragment veće celine koja se ne vidi u potpunosti. Inspirisana je slikom Vrisak Edvarda Munka.