Vladimir Tošić (Srbija) kompozitor, multimedijalni umetnik, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Studije kompozicije završio je u klasi Vasilija Mokranjca na istom fakultetu.

Dobitnik je prve nagrade na konkursu za kompoziciju Thomas Bloch (Pariz, 2000).

Dela Vladimira Tošića izvođena su redovno kako na domaćim tako i na stranim koncertnim podijumima i festivalima savremene muzike širom sveta: 2009, Kansas City, SAD; 2008, Florida (SAD); 2006, Dulut (SAD), Las Vegas (SAD); 2006, Kasel (Nemačka); 2004, Lima (Peru); 2003, Sardinija (Italija); 2002, Florida (SAD); 2000. i 2001, Sao Paolo (Brazil); Bouling Grin (SAD), Filadelfija (SAD)…

Dela Vladimir Tošića nalaze se na više kompakt diskova izdatih u Srbiji i SAD među kojima je i autorski CD Melange (PGP RTS 2000).

Osnova stvaralačkog pristupa Vladimira Tošića jeredukcionistički princip izgradnje dela. Sva njegova dela su procesualna, repetitivna i zasnovana na veoma malom broju različitih elemenata, a ponekad čak i na samo jednom (boji, ritmu, harmoniji…).

Najvažnija dela Vladimira Tošića su: Varial, Dual, Trial, Voksal, Fisija, Fuzija, Altus…

Motus, duo za klavir i orkestar
Kompozicija Motus za klavir i orkestar nastala je prvobitno u verziji za dva klavira u osam ruku. Pošto je bila veoma dobro prihvaćena od strane izvođača i publike odlučio sam da tu energiju pokreta na neki način još uvećam. Zato sam se opredelio da je poverim najjačem muzičkom duu, klaviru i orkestru, koji su u ovom slučaju sasvim ravnopravni učesnici.

Delo je zasnovano na seriji kvintnih sazvučja koja ostvaruju kako zvučnu vertikalu tako i horizontalu. Oblik se sastoji od pet odseka koji donose variran početni melodijsko-harmonski materijal.

U ovoj kompoziciji se prepoznatljivim, važnim osobinama mojih ranijih dela – procesualnoj organizaciji, repetitivnosti, simetriji itd. – dodaju brži tempo, življa ritmika, jača dinamika i pre svega POKRET. Na taj način se povećava protok događaja u vremenu i ostvaruje bolja komunikacija sa slušaocima.

Ovo je premijera kompozicije Motus u verziji za klavir i orkestar.

Posebno mi je drago da se ova Tribina odvija i u znak sećanja na mog dragog profesora Vasilija Mokranjca, za koga me vezuju veoma jake i žive uspomene, tako da je ovo izvođenje posvećeno njemu.