Sohrab Uduman (1962, Šri Lanka) studirao je kompoziciju na Univerzitetu u Birmingemu sa Vikom Hojlendom i Džontijem Herisonom. Nagrađivan je više puta, između ostalog i međunarodnom nagradom Hadersfild festivala savremene muzike, Međunarodno takmičenje u Buržu, nagradom Džordž Batervort i nagradom Oskar Bak fondacije za mlade evropske kompozitore. Muzika Sohraba Udumana izvođena je na brojnim festivalima, među kojima su i: Oxford Festival of Contemporary Music, Spitalfields Festival, Cheltenham International Festival of Music, Darmstadt, Britten Festival Brugges i Agora Festival u Centre Georges Pompidou u Parizu. Nedavno je komponovao Tracing metamorphoses za gudački kvartet i živu kompjutersku transformaciju koju je naručio IRCAM za Arditi kvartet. Trenutno radi na nizu kompozicija za instrumente i kompjutersko procesovanje u realnom vremenu – Breath across autumnal ground za čembalo i živu elektroniku, izvedeno u Spicu u Londonu i Ausruf za četvrttonsku trubu i živu elektroniku premijerno izvedeno u St. Polu u Hadersfildu oktobra 2007.

Trenutno predsedava programom Muzička tehnologija na Univerzitetu u Kilu.

Nakon konvergencije
Komponovano 2006, ovo delo za klarinet polazi od izdvajanja tri različite muzičke ideje zasnovane na različitim karakterima (ritmika pulsirajućeg, tečnog i melodijskog, statično „prljavog“ i nepravilnog), registrima (visoki, niski, ugaoni) i njihovoj evoluciji i profilisanju. Forma kompozicije proizlazi iz oblikovanja i progresa tih linija unutar njima pripadajućih akustičkih prostora; celina se menja od stazisa i ugaonosti do linearnog i regularnog materijala. Ideja o delu delimično je zasnovana na tipovima energije i gestova izraženim u Tri komada za klarinet Igora Stravinskog. U delu Nakon konvergencije su ti tipovi kombinovani i superponirani u jedinu kontinuiranu formu, ne pojavljujući se u okviru tri odvojena iskaza.