Jasna Veljanović-Ranković (1980, Srbija) stekla je osnovno i srednje muzičko obrazovanje u Muzičkoj školi „Dr Miloje Milojević“ u Kragujevcu. Diplomirala je 2003. godine na Ukrajinskoj nacionalnoj muzičkoj akademiji Čajkovski, na odseku za kompoziciju, u klasi Genadija Ljašenka. Diplomsku kompoziciju Koncert za klavir i orkestar izveo je simfonijski orkestar Radio-televizije Ukrajine. Magistrirala je 2007. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Vlastimira Trajkovića sa delom Pet pesama za mecosopran i orkestar na stihove Aleksandra Bloka. Trenutno je na specijalističkim akademskim studijama muzičke teorije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, pod mentorstvom profesorke Sonje Marinković.

Kompozitorski opus Jasne Veljanović-Ranković obuhvata dela za solo instrumente, kamerne sastave i simfonijski orkestar. U poslednje vreme posebno je okupirana kamernim kompozicijama specifičnog sastava (Duel i romansa za flautu i harmoniku, Prekinuta pasakaljaza flautu, obou, harmoniku i violončelo, U snu san za sopran i flautu, Nemirne misli u noći za flautu, obou, saksofon i violončelo).

Zaposlena je kao asistent na Odseku za muzičku umetnost Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu.

A Dream Within A Dream, za sopran i flautu
Kompozicija je napisana specijalno za 18. Međunarodnu tribinu kompozitora, a veliča jubileje dva velika umetnika: Ljubice Marić i Edgara Alana Poa. Sastav, preuzet od Ljubice Marić, kompozitorki se pokazao kao posebno inspirativan i podesan za dijalog dva melodijska  „instrumenta“, flautu i glas, koji se međusobno dopunjuju i obrazuju opštu atmosferu komada-fantazije koja je potrebna da bi bila u skladu sa tekstom Edgara Alana Poa.