Smiljana Vlajić (Srbija), diplomirala je na Odseku za kompoziciju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1998. Magistrirala je na istoj Akademiji 2006. Usavršavala se na Visokoj školi u Beču. Trenutno radi kao docent Akademije Umetnosti u Novom Sadu na predmetu Analiza muzičkog dela.

Bavi se komponovanjem i teorijom muzike, a posebna interesovanja i istraživanja kreću se u oblasti percepcije i psihologije muzike.

Kao jedan od autora deluje u okviru sastava Alchemy of music.

Član je Udruženja kompozitora Srbije i Udruženja kompozitora Vojvodine.

Njena dela su izvođena u Beogradu, Novom Sadu, Podgorici, Ljubljani, Beču.

Među važnije kompozicije ubrajaju se: Trio za obou, klarinet i fagot; Varijacije za obou, klarinet i fagot, Gudački kvartet, Trio za dve violine i klarinet (kamerna muzika); Svita za klavir, Tri prelida za klavir, Svita za dva klavira, Zvona i hod, u verzijama za klavir i dva klavira (klavirska); Video sam konje kako jure (solo pesme); Grešnici pred sudom Božjim, Noć, Predskazanje, Pohvala Svetom Savi (hor); Res Divine za hor i orkestar, Secretum Secretorum za hor i orkestar (vokalno-instrumentalna); Igra Utrnule Stvarnosti, Opus Alchemicum, Uspomene iz Podsvesti za gudački orkestar (orkestar); Phantasticon, kamerni orkestar i elektronika, Šta mi je jedne noći govorio Mesec (elektroakustička); Perun je samo na kratko zaspao (multimedijalni projekat).

Gudački kvartet
Proces nastajanja ovog gudačkog kvarteta meni je bio veoma blizak alhemijskom procesu u kom se nakon konačnog formiranja, novostvoreni entitet uvodi u „život“ i koji se nakon izlaska iz ruku autora otiskuje u zvučni prostor nad kojim stvaralac više nema kontrolu… Kroz četiri stava mogu se pratiti njegova različita lica…