Ilja Ziblat-Šaj (Izrael/Holandija) kompozitor i basista, diplomirao je na Odseku za kompoziciju na Muzičkoj akademiji Rubin, Univerziteta u Tel Avivu, a trenutno živi i radi u Hagu (Holandija). Njegova dela karakterišu različite kombinacije komponovanog materijala i improvizacionih – sugerisanih instrukcija. Kao kompozitor sarađivao je sa ansamblima poput ASKO, Ereprijs i Holandski duvački ansambl (Nederlands Blazers Ensemble). Kao izvođač, aktivan je uglavnom kao interpretator savremenog repertoara za kontrabas i bas gitaru.

Noć na vrhu sa g. Abdelom Vahabom
Kompoziciju sam zasnovao na pesmi koju je napisao i izveo Mohamed Abdel Vahab, jedan od najvećih pesnika arapske muzike 20. veka, egipatski pevač, izvođač na oudu i kompozitor. Za delo sam upotrebio samo dva kratka fragmenta sa Vahabovog snimka, transkribujući njegovo pevanje u tonove. Iako ovaj materijal pruža dosta mogućnosti, počeo sam da ga razvijam i da se igram s njim vrlo malo iz potpuno lične perspektive. Nisam pokušao da uđem u svet arapske muzike, niti da koristim njegov jezik idiomatski, a svakako nisam nastojao ovim delom da izvršim zapadnjačko tumačenje ove muzike, istočno-zapadnjačku kombinaciju. Ova kompozicija nije ništa drugo do objašnjenje šta se dešava unutar moje glave dok slušam originalni snimak, sam sa sobom, sa slušalicama, duboko u noći.