Ivana Stefanović (Beograd, 1948) studirala je violinu i kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a specijalizirala na IRCAM-u u Parizu. Kao muzički urednik i saradnik radila na programima Radio televizije Beograd. Ustanovila je Radionicu zvuka 1985. godine i predavala na Fakultetu muzičke umetnosti i u Centru za ženske studije. Bila je direktor programa za kulturu u Fondu Centra za demokratiju i umetnički direktor muzičkog festivala Bemus. Njene kompozicije izvođene su u Francuskoj, Danskoj, Finskoj, Engleskoj, Holandiji i u mnogim drugim zemljama, kao i na prestižnim svetskim festivalima. Za svoj umetnički rad nagrađivana je više puta u zemlji i inostranstvu (Oktobarska nagrada za studente, Prix Monaco, Sterijina nagrada za muziku, Miloš  Crnjanski  za  knjigu  proze Put za Damask…)

Redovno piše o muzici kao saradnik u brojnim novinama i časopisima.

Od 2007. godine je državni sekretar Ministarstva kulture Republike Srbije.

- Play Strindberg, treći gudački kvartet

Dva su razloga što je ova kompozicija u mnogo čemu drugačija od mojih prethodnih. Prvi. Nastala je 1993. godine, za mnoge od nas, jedne od najtežih. Tako se dogodilo da sam odjednom odbacila iz svoje muzike mnogo od „deskripcije ružnog“. Život sam tražio je utehu, ne opis. Drugi. Muzika je pisana za pozorišnu predstavu. U pozorištu Atelje 212, u potpuno nezagrejanoj sali, tekle su probe za predstavu Otac augusta Strindberga. Pisala sam muziku na način koji me je i samu iznenadio. Pisala sam muziku za ceo komad, celu kompoziciju za celu dramu, a ne pasaže koji su bili namenjeni ovoj ili onoj sceni, prelazu između scena. Planirala sam da upotrebim ono što mi bude potrebno kasnije, ali sam morala naslikati celinu tog hladnog prostora. I vreme. I trajanje.