U savremenoj srpskoj muzici kompozitorski opus Milana Mihajlovića (1945) uživa ugled osobenog i majstorskog, ali ga iznad svega odlikuje neposrednost umetničkog izraza koji pleni komunikativnošću, izaziva pažnju svojom različitošću, intrigira misaonošću i osvaja iskrenošću. Mihajlović je u Beogradu diplomirao kompoziciju i dirigovanje, magistrirao kompoziciju, a usavršavao se na letnjim kursevima u Kelnu i Salcburgu. Radio je kao nastavnik teorijskih predmeta na Fakultetu muzičke umetnosti (od 1975), a danas je redovni profesor kompozicije na ovoj visokoj školi, kao i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Jedan je od osnivača Ansambla za savremenu muziku i, 1992. godine, Međunarodne tribine kompozitora, čiji je direktor bio do 2002. godine. Bio je predsednik Udruženja kompozitora srbije (1987-2002), šef Katedre za teoriju muzike na beogradskom Fakultetu muzičke umetnosti, a od 2002. godine je dekan Fakulteta. Bavi se teorijskim radom (studija Skrjabinov modus) i pisac je udžbenika Osnovi nauke o muzici (1983) i Muzički oblici (1988). Nosilac je velikog broja priznanja za stvaralaštvo – nagrade Stevan Hristić (1970), nagrade Beogradskih muzičkih svečanosti (1972), Oktobarske nagrade grada Beograda (1984), prvih nagrada na Međunarodnoj tribini kompozitora (1992. i 1996), nagrade Stevan Mokranjac (1994) i Nagrade grada Beograda (2003). Mihajlovićeva dela se često izvode u zemlji i inostranstvu, širom Evrope, u Americi i Australiji, i to u salama kao što su Tonhale u Cirihu, Karnegi Hol u Njujorku, sala Berlinske filharmonije, Stenvej Hol u Londonu… Dela su mu objavljena na pločama i kompakt diskovima izdavačkih kuća u zemlji i Evropi, a njegovo delo Preludium, Aria e Finale štampano je kod Edition Peters u Lajpcigu.

Memento

Memento − simfonijsko delo Milana Mihajlovića, nastalo je 1993. godine po porudžbini Beogradskih muzičkih svečanosti, a posvećeno je Vasiliju Mokranjcu, velikom srpskom simfoničaru, čiji se život tragično završio 1984. godine. Memento je izveden na otvaranju 25. BEMUS-a (1993), na otvaranju Treće međunarodne tribine kompozitora (Beograd, 1994), na otvaranju Mokranjčevih dana (Negotin, 1994), na svetskim danima muzike u Sloveniji (2003). Kompozitor je za ovo delo 1994. dobio tada najvišu nagradu za muzičko stvaralaštvo − nagradu Stevan Mokranjac.