Aleksandar S. Vujić (1945, Senta), diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na odseku za klavir 1968. (u klasi Andreje Pregera i Olge Mihailović, magistrirao 1970), na odseku za dirigovanje 1976. (kod Dušana Skovrana i Živojina Zdravkovića) i na odseku za kompoziciju 1983. (u klasama Stanojla Rajičića, Petra Ozgijana i Vasilija Mokranjca). Tokom studija četiri puta je dobio nagradu kao student sa najboljom prosečnom ocenom.

Njegove kompozicije su štampane kod izdavača u SAD, Nemačkoj, Italiji, Mađarskoj i Srbiji. Eksluzivni izdavač horskih dela A. S. Vujića je Synkope Verlag iz Nemačke.

Deluje  kao  dirigent  većeg  broja  horskih  i  orkestarskih  ansambala  (posebno kamernog orkestra Sinfonijeta, Beograd, čiji je umetnički direktor i šef dirigent).

Od 2000. godine je redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Njegov kompozitorski opus čine dela horske i kamerne muzike (za solo klavir, solo violinu, solo violončelo, za klavir i violinu, za violončelo i klavir, gudački duo, trio, klavirski trio, gudačke kvartete), kompozicije za kamerni i simfonijski orkestar itd.

Za svoj kompozitorski rad osvojio je nekoliko međunarodnih nagrada (1993 treće mesto na Međunarodnom takmičenju za horsku kompoziciju u Trentu, Italija; 1995. Prva i treća nagrada na Međunarodnom takmičenju za horsku kompoziciju Robert Šuman, Cvikau, Nemačka) .

- Der Rauch / Dim

B. Breht
Mala kuća
Pod drvećem, kod jezera S krova se uzdiže dim Da ga nema
Kako bi neutešni bili Kuća, drveće i jezero.