Srđan Jaćimović (1960-2006), kompozitor, profesor i producent, studije je započeo kod Vasilija Mokranjca. Diplomirao je na FMU u Beogradu, na odseku za kompoziciju i orkestraciju, a magistrirao je na istom fakultetu u klasi Vlastimira  Trajkovića.

Delovao je kao asistent za harmoniju i polifoniju, najpre na Višoj školi u Nišu (od 1987), a potom na Fakultetu umetnosti. Od 1995. do 2006. bio je producent za snimanja klasične muzike u Radio Beogradu.

Najznačajnija dela: Varijacije na Bartokovu temu za dva klavira (1981), Gudački kvartet (1985), Sonata za violinu i klavir (1983), NJen tata ljubičastih vlasi (1983), La flamme de l’orange za simfonijski orkestar (1987), Scene sa pogledom u nazad za simfonijski orkestar (1989), Out of Poe, kantata za dva soprana i elektroniku (1988), Madrigal de la Honte za mešoviti hor, Šta se dešava? za simfonijski orkestar (1990), Tri stava za gitaru solo (1991); Mirska pjenija, koreografske slike za soliste, veliki orkestar i hor, Trahinjanke, kantata po Sofoklu za soliste, veliki orkestar i hor (1994, naručeno delo za otvaranje Jugoslovenskih horskih svečanosti u Nišu), Krugovi za violinu i klavir (1995), Seni za klavir solo (1996), Stav za klarinet solo (1997), opera Pod znakom Mefista, prema Geteu (1997), Mali reg s mirisom iz ruske zemlje za gudački kvartet (1998), Jednostavne molitve za hor a kapela (2000), Šest pesama sa Severa po Milošu Crnjanskom za sopran i gudački kvartet (2000), Akatist Svetom apostolu Andreju prozvanom za mešoviti hor (posvećeno akademskom horu SKC Univerziteta u Nišu, prvo izvođenje na Vaskršnjem koncertu u niškoj Sabornoj crkvi, CD izdanje 2001). Autor je knjiga iz oblasti teorije muzike: Osnovi tehnike polifonije (1990), Uvod u stilistiku harmonije (1991), kao i radova iz oblasti crkvene muzike: Ogledi o  muzici  Crkve  u  Vizantiji:  O  savremenim  interpretacijama  vizantijske crkvene muzike (1994), O autentičnom u muzici srpske crkve (1993); O razlikama u crkvenom pojanju u istočnom i zapadnom hrišćanstvu (1995), O nepravoslavnom u muzici srpske crkve (1994) i dr.

Kao kompozitor zastupljen je na CD izdanju Svetske premijere TV Beograd i PGP RTS (1997).

Komponovao je pozorišnu muziku, autor je orkestracija Brehtovih songova na CD-u u izdanju PGP RTS (1998). TV Novi Sad uradila je jednočasovni umetnički portret Srđana Jaćimovića (Harmonija sfera, 1996).

Autor je muzike za film Belo odelo (1999), koja je objavljena i na kompakt disku.