Toru Takemicu (1930–1996) bio je japanski kompozitor, teoretičar i estetičar muzike. NJegova dela odlikuju se bogatstvom kolorita, a vuku uticaje iz džeza, popularne muzike, avangardnih postupaka i narodne japanske muzike, dok se u harmonskom idiomu primećuju uticaji Debisija i Mesijana. Godine 1958. privukao je pažnju međunarodne javnosti svojim Rekvijemom za gudače (1957), nakon čega su usledile porudžbine širom sveta i učvrstile njegovu reputaciju vodećeg japanskog kompozitora dvadesetog veka. Dobitnik je brojnih nagrada, porudžbina i priznanja. Uz brojna instrumentalna dela, komponovao je preko stotinu filmskih partitura i trideset kompozicija za ansamble različitih veličina i kombinacija instrumenata. Takođe je napisao jedan detektivski roman, a često se pojavljivao na japanskoj televiziji u ulozi slavnog kuvara.

Takemicuov osećaj za instrumentalne i orkestarske boje uočljiv je u celokupnom njegovom stvaralaštvu, a često je potenciran neobičnim instrumentalnim kombinaciajama. Ovo je očigledno u delima kao što  su  November  Steps,  u kome se kombinuju tradicionalni japanski instrumenti shakuhachi i biwasa konvencionalnim zapadnim orkestrom, ili pak u delima u kojima se tradicionalnim instrumentalnim ansamblima postižu potpuno nova zvučanja, npr. Quotation of Dream (1991), Archipelago S., za 21 instrument (1993), ili Arc I & II (1963–66/1976).