Dejan Despić, rođen 1930. godine u Beogradu, kompozitor, muzički pisac i pedagog, studirao je kompoziciju kod Marka Tajčevića i dirigovanje kod Mihajla Vukdragovića na beogradskoj Muzičkoj akademiji, gde je kasnije predavao teorijske predmete i penzionisan kao redovni profesor (1995). Redovni je član Srpske akademije nauka i umetnosti. Komponovao je više od 150 opusa u svim žanrovima osim muzičke scene. Naročito su mu brojna dela pisana za klavir (solo, klavirski duo), razne kamerne sastave i koncertantne kompozicije.

- A cinque

U nizu mojih dela komponovanih tokom nekoliko poslednjih godina, koja su uglavnom vezana za poetski tekst, kao vokalna, ili predtekst, „moto“, kao instrumentalna, A cinque predstavlja oazu „čiste“ muzike, kakva je ranije izrazito preovladavala među mojim opusima. Delo je u prvi mah nazvano Muzika za duvački kvintet, ali sadašnji naziv – „u petoro“ – podvlači međusobnu saradnju izvođača, koja je neophodna do najsitinijih pojedinosti. Naslovi sedam stavova: Intrada, Mascia, Pastorale, Scherzo, Ostinato, Danza, Moto perpetuo, oznavačavaju samo najopštiji karakter svakog od njih.

Delo je nastalo 1994. godine.