Milana Stojadinović-Milić diplomirala je i magistrirala kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Aleksandra Obradovića.

Docent je na katedri za teorijske predmete FMU. Kompozicije Milane Stojadinović- Milić izvođene su na koncertima i u okviru festivala (Bemus, Tribina kompozitora, Muzika u Srbiji…) i emitovane su na radio i TV stanicama u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Grčkoj, Bugarskoj, Italiji, Nemačkoj i Engleskoj.

Dobitnik je niza uglednih nagrada za stvaralaštvo i autor je velikog broja naručenih kompozicija od strane festivala, ansambala i solista.

- Kaleidoskop (2001) za duvački kvintet čine šest komada koji su komponovani tako da je bilo koji njihov redosled moguć. Izvođači sami, po sopstvenom nahođenju i želji, kreiraju spoljašnji izled kompozicije, kao što svaki pogled u kaleidoskop daje novu sličicu.