Dušan Radić, kompozitor i akademik, rođen je 1929. godine u Somboru. Diplomirao je kompoziciju 1954. godine na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Milenka Živkovića. Narednih 25 godina stvarao je u statusu slobodnog umetnika. Muzička akademija u Beogradu priznala mu je 1962. godine stepen magistra. Godine 1979. izabran je za vanrednog profesora na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Član Udruženja kompozitora Srbije je od 1949, za dopisnog člana Srpske akademija nauka i umetnosti izabran je 1972, a za redovnog 1983. godine. Radi stručnog usavršavanja boravio je u Parizu, Varšavi, Rimu, Moskvi, Lenjingradu, Rigi, Kijevu, Pragu i Londonu. Muzičko delo Dušana Radića je značajno, obimno i svestrano. Autor je oko 200 radova, među kojima se izdvajaju opere: LJubav to je glavna stvar i Smrt majke Jugovića (do danas neizvedena); balet – Balada o mesecu lutalici; orkestarska dela – Sinfonieta, Concertino za klarinet i orkestar, Varijacije na  narodnu temu, Simfonijske slike, Divertimento za gudački orkestar, Sinfonia Serena;, niz kamernih ostvarenja – Sonata Lesta za klavir, koja je zajedno sa horskim Gungulicama, po konceptu opatijske tribine uvrštena u antologiju jugoslovenske muzike, Četiri sonatine za klavir, Tri preludijuma za klavir, Bagatela za duvački kvintet i vokalno instrumentalna dela – Ćele kula, U očekivanjeu Marije, Uspravna zemlja, triptih Opsednuta vedrina, Učitelji, Vukova Srbija, Glasovi sa Šumarica, Pohvala Vatri, Vučja so i Oratorio profano. Niz kompozicija izvođen je na festivalima u bivšoj Jugoslaviji (Bemus, Opatija, Zagrebački bijenale, Tribina kompozitora), ali i u inostranstvu (Stokholm, Sorento, Đenova, Venecija).

Deo opusa Dušana Radića čini i muzika za dvadesetak domaćih i stranih filmova, pisao je muziku i za više pozorišnih predstava, kao i radio i televizijskih drama. Objavio je dva zbornika pesama za decu – Dečji vrt i Vesela plovidba, a 1999 je pred čitaocima bila i njegova zbirka pesama pod nazivom Priviđenje pravog puta. Za svoj umetnički angažman kompozitor Dušan Radić je osvojio više nagrada i priznanja: Diploma di Merito rilasciato u Verčeliju (1952), Nagrada Saveza kompozitora Jugoslavije (1954), Oktobarska nagrada Beograda (1969), Nagrada Pulskog festivala za muziku u filmu Mačak pod šljemom (1963), Nagrada Petar Konjović (1972) i druge.