Kilijan Švon rođen je u Hanoveru, Nemačka, 1972. godine. studirao je kompoziciju u klasi Nikolausa A. Hubera i komponovanje u elektronskom mediju kod Dirka Rajta na Visokoj školi u Esenu. Usavršavanje je nastavio u Firenci, u Centro Tempo Reale, kod Lućana Berioa. Kompozicije Kilijana Švona izvođene su na različitim festivalima (ISCM World Music Days, Witten, Nuova Consonanza, itd), od strane muzičara kao što su Ensemble Modern, Ictus, L’art pour l’art i Schlagquartett Köln. Od 2007. je profesor elektronskog komponovanja na Univerzitetu umetnosti u Bremenu.

Zahvaljujući svom interesovanju za kombinovanje vokalnih, instrumentalnih i elektronskih izvora zvuka, Švon je razvio intenzivnu aktivnost kao izvođač i istraživač u oblasti elektronskog medija, a posebno se fokusirao na realizovanje Berioovih projekata u koncernim dvoranama širom sveta. takođe, često je član tima u različitim audiovizuelnim projektima, sarađujući redovno sa koreografkinjom i rediteljkom klaudijom lihtblau, između ostalih.

- Newtons Krypta, za flautu, violončelo i klavir (2000)
Newtons Krypta je studija dubokih registara: njihovog unutrašnjeg (spektralnog) bogatstva, ali i njihovog položaja na dnu skale raspoloživih tonova, gde se percepcija tonske visine postepeno pretvara u percepciju ritma.