Svetlana Savić (1971, Beograd) diplomirala je kompoziciju u klasi Srđana Hofmana, a magistrirala u klasi Zorana Erića na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Radi kao asistent na Katedri za kompoziciju i orkestraciju na FMU, u klasama Srđana Hofmana i Milana Mihajlovića. Na dosadašnjim Međunarodnim tribinama kompozitora izvedene su njene kompozicije Klinički kvartet za bariton i klavir, Sirota tužna Don Huanova kći za soliste, ženski hor i elektroniku, za gudački orkestar, Totemi za nonet, Sustineo za simfonijski orkestar, Pesme o zvezdama za ženski hor i kamerni orkestar i Re-verzije za kamerni ansambl. Re-verzije su prethodno izvedene na Bemusu 2004. godine, kao porudžbina ovog festivala. Kompozicija Solo za ženski glas, klarinet i gudački orkestar izvedena je u Banja luci 2004. godine kao porudžbina festivala Dani Vlade S. Miloševića. Pogled na predeo slikan čajem za violončelo i klavir izvodili su Neda Hofman i Srđan Sretenović na koncertima u Namibiji i Južnoafričkoj Republici, kao i u okviru ciklusa Musica viva. Sa slomljenog… ostrva, pesma na stihove Jelene Marinkov, izvedena je na Obzorjima na Tisi 2005, a D-versions za traku na festivalu Elektronischen Frühlings u Beču, takođe 2005. godine. Najnovije kompozicije iz “ciklusa verzija” su Ekstraverzije za simfonijski orkestar i Trans-verzije za gudački orkestar.

- Quincunx

Quincunx je inspirisan Avinjonskim kvintetom Lorensa Darela. Svaka sličnost sa strukturom romana je nenamerna, ali i neizbežna.

„ … i upravo u tom trenutku ona najplemenitija stvarnost je pohitala u pomoć mašti. I sve ono što je bilo sasvim nepredvidivo počelo je da se odigrava pred našim očima.“