Ana Mihajlović završila je studije kompozicije u klasama Zorana Erića na FMU u Beogradu i Luisa Andrisena u Amsterdamu. Takođe se usavršavala kod Tona de Leuva, Najdžela Ozborna, Srđana Hofmana.

Kompozicije Ane Mihajlović tri puta su bile uvrštene u program festivala International Gaudeamus Week u Amsterdamu (1991 – Story II, 1998 – Full Auto Shut Off, 2004 – Imploro Grazia). Za svoj klavirski koncert Mundus Sensibilis osvojila je nagradu Irino u Tokiju 1998. Komponovala je muziku za BGO Dušan Skovran, ansamble Combustion Chamber, de Stichting Barka, za pijanistu Marsela Vormsa,za Gamelan ensemble, Axyz Ensemble, Cobla la principal d’Amsterdam, VPRO TV, Malle Symen Quartet, Ensemble Multifoon, Doelen Ensemble, perkusionistkinju Tatjanu Kolevu… Takođe je autor muzike za filmove sare Rajaei While on my way i Charismatic faiths on vanishing dates.

Od 1995. godine živi u Holandiji. Ana Mihajlović je takođe aktivna kao dirigent, DJ i članica grupe Cloud Society, sa kojom izvodi autorsku elektronsku muziku.

- Les baricades Misterieuses

Ova kompozicija je napisana za gudački orkestar. Forma dela nastala je kroz željeno povezivanje sa sukcesinim nizanjem različitih perspektiva kod tehnike sinhronog slikanja (fut).