Vuk Kulenović rođen je 1946. u Sarajevu. Diplomirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Ljubljani, a magistrirao je na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Delovao je kao profesor kompozicije i analize na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a trenutno je profesor kompozicije na Berklee College of Music u Bostonu. Komponovao je preko 100 dela za simfonijski orkestar, solističke instrumente, kamerne ansamble, horsku i vokalnu muziku, kao i brojne partiture filmske i pozorišne muzike.