Stvaralaštvo Zorana Erića iz osamdesetih definišu tri ključne kompozicije:
Off,  Cartoon  i  Talea  Konzertstück.  Kao  svojevrsni  filozofski  model  teza – antiteza – sinteza, ova dela sublimišu najkonzistentniji postmoderni izraz srpske muzike (…) Cartoon, kao osmišljena igra sa osnovnim emocionalnim klišeima i rudimentarnim stanjima pokret, zamaha i mirovanja, ostvaruje vrhnsku komunikativnost, konciznost i jasnoću (…).“

(Zorica Premate, CD Zoran Erić: Slike haosa I-V).