Darija Andovska (1979, Skopje, BJR Makedonija). pohađala je redovne i postdiplomske studije u klasi Goceta Kolarovskog na Muzičkoj akademiji u Skoplju, a nastavila je usavršavanje u oblasti savremene, kompjuterske, elektronske i filmske muzike na ciriškoj Visokoj školi za muziku u klasi Izabel Mundri, Domenika Ferarija i Andrea Belmonta.

Komponovala je dela solističke, vokalne, kamerne, orkestarske i filmske muzike, kao i muziku za multimedijalne projekte Njene kompozicije su bile izvođene na festivalima i koncertima u Albaniji, Jermeniji, Austriji, Azerbejdžanu, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Kanadi, Hrvatskoj, Danskoj, Engleskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Makedoniji, Meksiku, Norveškoj, Rumuniji, Rusiji, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, Švajcarskoj, Švedskoj, Ukrajini.

Dobitnica je nagrada na više festivala i konkursa.

Njene kompozicije su objavile izdavačke kuće Sordino (Švajcarska), Nuova Stradivarius (Italija), Udruženje kompozitora Makedonije. Mnoga dela Darije Andovske su i snimljena i emitovana putem medija.

Od 2001. je angažovana na Muzičkoj akademiji u Skoplju kao asistent na predmetima harmonska analiza, muzički oblici, polifonija, osnova muzičkog dela.

OFF (Oblivions, Farewell) za flautu, obou, harmoniku i kontrabas

Ova kompozicija je slobodan ciklus, poručen i posvećen ansamblu pre-art. Svi komadi na svoj način ciljaju na delikatnu razigranost ljudske auditivne memorije. Repeticija i gotovo plesni ritam vode ka prepoznavanju, usaglašenosti sa poznatim, uživanjem i zadovoljstvom uz strast koja vuče korene iz dobro poznatog duha tanga. U takvoj atmosferi, auditivna memorija stvara svoju ličnu verziju onoga što se sluša, i ta verzija nastavlja svoje bitisanje, nevezano sa tim da li je muzika zaista stala ili je nepostojeća, predstavljena samo ritmovima i bukom.