Nataša Bogojević studirala je kompoziciju na FMU u Beogradu u klasi Srđana Hofmana. Takođe je pohađala kurseve u Elektronskom studiju Radio Beograda kod Vladana Radovanovića i kurseve filmske muzike kod Enija Simeona. Pre odlaska u Ameriku bila je asistent na Odseku za kompoziciju FMU u Beogradu i sarađivala je u Redakciji za kulturu Televizije Beograd. Bila je jedan od osnivača grupe kompozitora Sedmoro veličanstvenih i osnovala je grupu Gretchen za istraživanje sinteze muzike i vizuelnih umetnosti.

Nataša  Bogojević  je  dobitnica  brojnih  nagrada  za  kompozitore  u  nekadašnjoj  Jugoslaviji (Oktobarska nagrada Grada Beograda, nagrada Josip Slavenski, nagrada Radio Beograda, Udruženja kompozitora Srbije…) Na UNESCO-vom Rostrumu kompozitora u Parizu kamerna kompozicija Nataše Bogojević FORMES DIFFERENTES DE SONNERIES DE LA ROSE+CROIX osvojila je prvu nagradu i emitovana je širom sveta. Njena dela izvođena su na značajnim festivalima među kojima su: Evropski festival eksperimentalne muzike (pod vođstvom Pjera Šefera, Francuska); Beyond Biography, Gaudeamus, New Music in Middleburg (Holandija); Međunarodni festival nove muzike (Slovačka); Europhonia, Gedok New Music (Nemačka); Concerts for Peace (Japan); New Music Forum (Ukrajina); Arrai Music Festival (Kanada); National Conferences of American Music itd. Komponuje za simfonijski orkestar, solističke instrumente, kamerne ansamble, horove, vokalnu muziku, baletsku muziku i brojne partiture za film i pozorišne predstave. Muziku Nataše Bogojević izvodili su renomirani solisti, ansambli i orkestri u nekadašnjoj Jugoslaviji, Grčkoj, Francuskoj, Nemačkoj, Engleskoj, Švajcarskoj, Slovačkoj, širom nekadašnjeg Sovjetskog Saveza, u Holandiji, Belgiji, Švedskoj, Norveškoj, Danskoj, Finskoj, Australiji i Kanadi. Njenu muziku su nedavno izveli i ansambli Versus Vox iz Minhena, New York Miniaturist Ensemble, a komponovala je originalnu muziku za pozorišne produkcije u Čikagu, kao i za nezavisne filmove Where It Gets You i Black Mail. Od 2003. Nataša Bogojević predaje na Univerzitetu De Paul u Čikagu. Takođe predaje klavir i komponovanje u svojoj privatnoj školi Musica Natasha. Njena biografija pojavila se u knjizi The World of Woman in Classical Music autora En K. Grej (u izdanju Seven Locks Press, marta 2007).

Oratorijum (Oratorio)
U vreme kada sam dobila poziv da komponujem za New York Miniaturist Ensemble, inače posvećen izvođenju dela koja sadrže ne više od 100 nota, imala sam osećaj da su premijere savremene umetničke muzike samo kopije poznatih obrazaca iz prošlosti. Tekst koji je pisac Hurt Mekdermot nazvao Kompozicija Bez Naslova je na specifičan način opisao moj doživljaj stanja duha u Zapadnom Svetu gde “Ja” znači “Muzika”.
“I am a fool I’m nothing
I am only a double.”
Kako je oratorijum verovatno najobimnije vokalno-instrumentalno delo u kome dominira epsko- dramski karakter, potreba da stvorim nešto novo i originalno dovela me je do ideje da napisem minijaturni Oratorijum koji ima oko 100 nota, ali u svojoj strukturi sadrži sve delove velikog oratorijuma: “Radnju” pripoveda Storicus (Prolog i Epilog su slogovi reci Oratorio), zatim sledi instrumentalna Uvertira, Arija, Duet, Rečitativ, Orkestar, “Hor” (izvođači preuzimaju ulogu “hora”) i Finale. Premijera Oratorijuma bila je u Njujorku, 31. avgusta 2005, izvođači: The New York Miniaturist Ensemble.

Ponovljeno osujećenje  (Disappointment Regained)
Muzički materijal minijature za gudački kvartet preuzet je iz kompozicije Opus Alchymicum koja se uspešno izvodila 90-ih godina, ali je zajedno sa mnogim drugim radovima iz prošlosti povučena sa koncertnih podijuma od strane kompozitora.

Ponovljeno osujećenje može se izvoditi samostalno a i u ciklusu Uteha u razočarenju (Consolation Disappointment, C/D) u kome prvi stav nosi naziv Odloženo osujećenje (Disappointment Postponed).

Emocionalna stanja su u svom doživljaju snažna kao i sama muzika, ali su isto tako apstrakcija kada ih želimo iskazati ili objasniti. U igri emocija i reči ovi naslovi mogu se protumačiti ako prihvatimo da je nada osujećenje tj. razočarenje u svom prvobitnom obliku.

Kompozicija C/D je napisana kao porudžbina Gudačkog kvarteta Amarone za koncert povodom proslave 190 godina Brandenburškog pozorišta. Izvedena je sa velikim uspehom u ovom pozoristu 6. oktobra 2007.