Valentina Velkovska-Trajanovska (1976) diplomirala je na FMU u Skopju, Маkedonija, na odseku za muzičku teoriju i pedagogiju. Kasnije upisuje odsek za kompoziciju, u klasi Тomislava Zografskog, a diplomira u klasi Тоmе Маnčeva. Magistrirala je na odseku za teoriju orkestracije u klasi Тоmе Маnčeva. Trenutno radi kao docent na FMU, Univerziteta Goce Delčev u Štipu, Makedonija. Učestvovala je na međunarodnim senimarima, festivalima i konferencijama u oblasti kompozicije, filmske i elektronske muzike u Makedoniji, Engleskoj i Češkoj, gde je sarađivala sa umetnicima kao što su Sarijaho, Andrisen, Saunders, Godiber, Vajgold, Vulrič i drugi. Autor je raznovrsnih kompozicija solističke, horske, kamerne i orkestarske muzike. Dobitnica je brojnih međunarodnih i državnih nagrada i stipendija.

Kon karpite

KompozicijaKonKarpitepredstavljamojeviđenječovekoveegzistencije.Osnovnistrukturnielementi su lično uzdizanje i stremljenje ka odabranom cilju, kao i borba i pomirenje sa sobom i sa drugima.