Jasna Veličković (Beograd, 1974), studije kompozicije završila je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Srđana Hofmana. Magistrirala je na Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu, u klasama Luja Andrisena, Hilijusa fan Berhajka i Klarensa Barloua sa najvišim ocenama. U toku studija usavršavala se na majstorskim kursevima u Rađevicama, Češkom Krumlovu, Apeldornu i Rojamonu.

Kompozicije Jasne Veličković izvodili su Beogradska filharmonija, holandski Radio Kamerorkest i Peter Etveš, David Kweksilber Big Band i sopran Kleron mek Faden, BGO Dušan Skovran, Le Nouvel Ensemble Moderne iz Montreala, Piano Possibile iz Minhena, Aleph i Cairn iz Francuske, Logos iz Genta, Post&Mulder, Maarten Altena Ensemble, Axys, Soil, Loos, De Ereprijs iz Holandije, itd. Muzika Jasne Veličković izvođena je u Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Finskoj, Holandiji, Belgiji, Češkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Rumuniji, Sloveniji, Hrvatskoj, Ukrajini, Švajcarskoj i SAD, kao i na mnogobrojnim festivalima savremene muzike među kojima su Holland Festival, Gaudeamus Music Week, De Suite Muziek Week i Karnatic Lab u Amsterdamu, Archipel Festival u Ženevi, Festival Aspekte u Salcburgu, Muzički bijenale u Zagrebu, festivali u Nici, Minhenu, Holandski dani muzike u Utrehtu, Kompozitori u prvom licu u Beogradu, Belef, Međunarodna tribina kompozitora. Dobitnica je velikog broja porudžbina od strane Univerziteta u Lajdenu, Fondacije Gaudeamus, Adevantgarde festivala iz Nemačke, Fondacije Royamont iz Francuske, itd.

Jedan je od osnivača Inicijative za istraživanje i produkciju savremene muzike, Live i vizuelnih umetnosti Chinch. Takođe je jedan od osnivača grupe Teorija koja hoda koja se bavi teorijskim performansom.

Dobitnica je nagrada na Međunarodnoj tribini kompozitora, na Internacionalnom takmičenju mladih kompozitora Gradus ad Parnassum u Kijevu 1995. i na takmičenju Nederlandse Programma Stichting 2002 u okviru festivala Holandski dani muzike u Utrehtu. Bila je u užem izboru za dodelu Mokranjčeve nagrade 2006. Osvojila je nagradu IRINO za kamernu muziku u Tokiju, Japan, 2007. godine. Živi u Amsterdamu i radi kao slobodan umetnik.

DNA AND? (2002) pripada grupi muzičkih studija koje kao derivat koriste postojeći muzicki materijal. Ovaj materijal nije iskorišćen kao citat, niti kao muzička dopuna postojećeg, već kao radikalna promena u odnosu na način korišćenja tog materijala. Među ovim studijama bih izdvojila Good Bach za klavir i CD (2000) i Dream Operu (2001).

!DNA AND? konceptualno preuzima strukturu molekula DNK gde svaka manja jedinica molekula ima svoj muzički duplikat preuzet-kopiran-repliciran iz partiture Posvećenja proleća Igora Stravinskog.

Stravinskog sam izabrala ne samo zato što je jedan od najbitnijih i najprepoznatljivijih kompozitora XX veka, već zato što je i sam bio upleten u sličnu “mrežu”, preko rada sa delima Pergolezija, Venoze… Kompozicija !DNA AND? je premijerno izvedena na Holandskim danima muzike 2002, u izvođenju Radio Kamerorkest pod dirigentskom upravom Petera Etveša.

Sputnik je kompozicija napisana 2005. godine po pozivu Nade Kolundžije i Debore Ričards za program koji će kao zajedničku osnovu imati kompozicije napisane za dva klavira nastimovana u razmaku četvrt stepena. Ovaj poziv sam odmah prihvatila ne samo zato što vrlo poštujem obe pijanistkinje, već zato što sam te godine radila na kompoziciji Fiasko koja u sastavu ima šest vrlo starih klavira, ‘prirodno’ raštimovanih. Sputnik, kao i Strelka, kompozicija nastala 2004. za 2 klavira, čembalo, muzičku testeru, harfu, harmoniku i cimbal, pripada grupi dela čija specifična instrumentalna boja direktno utiče na izgradnju muzičkog materijala.

Sputnik je sastavljen iz kratkih stavova i ‘’orbitira’’ slobodno i nepredvidivo.