Vladimir Tošić (Beograd), je kompozitor, multimedijalni umetnik, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Studije kompozicije završio je u klasi Vasilija Mokranjca na istom fakultetu. Dobitinik je prve nagrade na konkursu za kompoziciju Thomas Bloch (Pariz, 2000).

Dela Vladimira Tošića izvođena su redovno kako na domaćim tako i na stranim koncertnim podijumima i festivalima savremene muzike širom sveta (SAD, Nemačka, Peru, Italija, Brazil…) Dela Vladimir Tošića nalaze se na više kompakt diskova izdatih u Srbiji i SAD među kojima je i autorski CD MELANGE (PGP RTS 2000).

Osnova stvaralačkog pristupa Vladimira Tošića je redukcionistički princip izgradnje dela. Sva njegova dela su procesualna, repetitivna i zasnovana na veoma malom broju različitih elemenata, a ponekad čak i na samo jednom (boji, ritmu, harmoniji…).

Najvažnija dela Vladimira Tošića su: Varial, Dual, Trial, Voksal, Fisija, Fuzija, Altus…

Altus, za orkestar

Kompozicija Altus nastala je kao narudžbina za festival solo pesme u Novom Bečeju za bas (muški glas) i klavir. U ovoj kompoziciji se prepoznatljivim, važnim osobinama mojih ranijih dela – procesualnoj organizaciji, repetitivnosti, simetriji itd., dodaju brži tempo i življa ritmika čime se povećava protok događaja u vremenu. U odnosu na većinu mojih prethodnih dela strogost u ostvarivanju zadatog procesa je nešto manja u korist prihvatljivijih akustičkih rešenja. Osnova kompozicije je melodijski niz od osam tonova alikvotnog modusa koji se na različit način varira u tri odseka. Pošto je kompozicija naišla na veoma dobar prijem kod publike i izvođača odlučio sam da je orkestriram (2008) te je ovo premijerno izvođenje orkestarske verzije.