Milimir Drašković (1952, Sarajevo), je kompozitor, dirigent, multimedijalni umetnik, producent i izdavač. Diplomirao  je  kompoziciju  na  Muzičkoj  akademiji  u  Beogradu,  u  klasi  Vasilija  Mokranjca. Dirigovanje je učio kod Borislava Pašćana, sa kojim je osnovao orkestar Mladi filharmoničari Beograda. Bio je član Ansambla za drugu novu muziku i avangardnih grupa kompozitora Nova generacija, Opus 4 i Yummbel. Jedan je od osnivača filmske produkcije Pokret i udruženja muzičara Vertical Jazz. Osnivač umetničkog studija Music Design. Muzičku delatnost obavljao je kao istaknuti samostalni umetnik-kompozitor. Živi i radi u Beogradu.

Pisao je muziku za sve vrste muzičkih ansambala (kompjuter, elektroniku, film, televiziju, pozorište…) čije glavne karakteristike su serijalizam, minimalizam i najvećim delom post-minimalizam.

Takođe je stvarao i dela u oblasti drugih medija: film, video, fotografija, performans, instalacija, grafika, multimedij…Dela su mu izvođena u mnogim zemljama u svetu.

LP fragment
Kompozicija LP fragment pripada ciklusu LP music koji je rađen za Piano duo LP čiji se članovi ističu svojim viđenjem nove savremene muzike i umetnosti.

Kao moto za saradnju poslužio je citat iz literature Raše Todosijevića:
„Svaki muzičar treba da u svojoj muzičkoj istoriji nasluti i onesposobi onog demona koji ga sprečava da slobodno diše i da se slobodno izrazi – slobodno disati možda i nije u duhu vremena koliko u duhu svake umetnosti; svaki muzičar, ma koliko crpao inspiraciju iz slavne prošlosti, a biće da je svaka prošlost slavna sama po sebi zato što je prošlost, mora da se oslobodi predrasuda današnjice. ” Svojom tematikom kompozicija pripada i ciklusu radova pod nazivom Hilandarski rukopis koji se bazira na neumatskim zapisima iz manastira Hilandar i njihovom mogućem viđenju danas.