Benjamin Švajcer je rođen u Marburgu (Nemačka) 1973. Nakon studija muzike, muzičke teorije i klavira na Muzičkoj akademiji u Libeku, nastavio je usavršavanje na Muzičkoj akademiji u Drezdenu na odsecima za kompoziciju (u klasi Vilfrida Krečmara) i muzičku teoriju i orkestarsko dirigovanje (kod Kristijana Klutiga), kao i na Akademiji Sibelijus u Helsinkiju (klasa Pava Hajninena).

Njegove kompozicije se često izvode širom Nemačke i u mnogim evropskim zemljama. Komponovao je po porudžbini za brojne muzičare i muzičke institucije, među njima i za Siemens Art Program, berlinski Koncerthaus i Minhensko Bijenale.

Švajcer je takođe osnivač i, do 2005. godine, umetnički direktor kamernog sastava ensemble courage, specijalizovanog za izvođenje savremene muzike i nagrađenog 2001. priznanjem Förderpreis der Ernst-von-Siemens-Musikstiftung.

Aktivno objavljuje radove u oblasti muzikologije, a kao predavač često gostuje na univerzitetima, muzičkim akademijama i majstorskim kursevima u oblasti kamerne muzike, između ostalog i na Jeunesse Moderne Academy. Dobitnik je brojnih nagrada i stipendija, između ostalog Nagrade Udruženja kompozitora Saksonije i Umetničke stipendije iz kulturnog fonda Saksonije i Berlinskog senata. Delovao je kao rezidentni kompozitor u Štajnu (Švajcarska), Cite Internationale des Arts u Parizu, Nemačkom centru za studije u Veneciji i Kunstlerhof Schreyahn.

Živi u Berlinu, a ekskluzivna prava za izdavanje njegovih kompozicija ima Schott Musik iz Majnca.

A Minor Blues (Rue de Sentier, 1778) za klavir (2005), svetska premijera

Naslov A Minor Blues (Rue de Sentier, 1778) se odnosi na tonalitet (a mol) koji je Mocart koristio vrlo retko i u izvesnom smislu nerado. Mocartova Klavirska sonata u a molu, verovatno napisana u ulici koja se spominje u podnaslovu, služi kao pozadina za ovaj kratak ali na izvestan način i zahtevan klavirski komad. Iako nema direktnih citata, uzbudljivi akord iz početne teme, kao i niz malih i velikih sekundi iz Andantea, na dubljem nivou utiču na muzički materijal.

Pijanista kreira mozaik od malih delova koji kruže oko nekoliko poteza koji su međusobno povezani. Nežan i melanholičan karakter komada isprekidan je, međurim, kratkim, oštrim udarima.

Izdavač: Schott Musik International