Miloš Raičković, dirigent i kompozitor, rođen je 1956. godine u Beogradu. Studirao je kompoziciju sa Vasilijem Mokranjcem, Olivjeom Mesijanom i Davidom Del Tredičijem, a dirigovanje sa Borislavom Pašćanom, Pjerom Dervoom i Herbertom Blomštetom. Diplomirao je dirigovanje u Beogradu, a magistrirao kompoziciju na University of Hawaii. Doktorirao je na City University of New York, a predavao je na više univerziteta u SAD i Japanu. U Beogradu je bio jedan od osnivača grupe Ansambl za drugu novu muziku (1977) i orkestra Mladi beogradski filharmoničari (1977). Muzika Miloša Raičkovića izvodi se u Evropi, SAD. i Japanu, uključujući i festivale Varšavska jesen, Zagrebački Biennale, Europhonia festival, La MaMA Etc., te u institucijama kao što su Miller Theatre u Njujorku, i Kennedy Center u Vašingtonu. Orkestarska dela Miloša Raičkovića izvodili su Moskovski simfonijski orkestar, Simfonijski orkestar RTS (dirigenti Milen Načev, David Porselajn i Miloš Raičković) i Orkestar Stanislav Binički, kao i brojni američki orkestri. Njegova orkestarska muzika snimljena je na disku New Classicism (Mode Records), na kome Raičković diriguje Moskovskim simfonijskim orkestrom.  Kompozicije Miloša Raičkovića sa anti-ratnom porukom snimljene su na disku B-A-G-D-A-D (Albany Records). Njegovu kompoziciju Parastos štampala je izdavačka kuća Boosey & Hawkes.

Trenutno živi i radi u Njujorku.

Zimski valcer (2006), premijera

Zimski valcer (Winter Waltz) je prvobitno napisan za klavir, 2005. godine, za Nadu Kolundžiju. Orkestarska verzija ovog valcera nastala je 2006. godine. Večerašnje izvodjenje je premijera orkestarske verzije. Zimski valcer pripada mom “stilu” koji nazivam Nova klasika (New Classicism). Daleke 1979. godine, definisao sam Novu klasiku sledećim rečima: “Nova klasika mogla bi se, u grubim crtama, definisati kao spoj muzičkog minimalizma sa stilovima Bečke klasike i rane Romantike. U toj muzici forma je klasična (na pr. sonatni ciklus), ali je tonalitet redukovan na samo nekoliko tonova iz skale. Ova redukcija daje tonalnoj muzici jedan novi kvalitet, jednu novu energiju.”