Nana Forte (1981) je diplomirala kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Ljubljani u klasi Marka Mihevca. Postdiplomske studije je pohađala na Visokoj školi za muziku Karl Marija fon Veber u Drezdenu u klasi Lotara Vojgtlendera. Od 2007. je na usavršavanju kod čuvenog kompozitora Valtera Cimermana na Univerzitetu umetnosti u Berlinu.

Komponovala je dela za solo instrumente, kamernu, orkestarsku i horsku muziku, koja su izvođena širom Evrope. Nekoliko njenih horskih dela je objavljeno i snimljeno.

Predstavljala je Sloveniju 2007. godine kao učesnica projekta European Ensemble Academy u organizaciji Saveta za muziku Nemačke povodom nemačkog predsedavanja Evropskom unijom. Njeno delo Chiming (Pritrkavanje) za kamerni ansambl, komponovano specijalno za ovu priliku, izvedeno je u Dortmundu, Bremenu, Ljubljani, Rimu i Briselu. Orkestarsko delo Genesis je izvedeno 2007. na festivalu Young Euro Classic u Berlinu (Orkestar Muzičke akademije iz Ljubljane, dirigent Dž. Pelivanijan, solisti J. Kotar, klarinet i B. Zagoranski, harmonika). Iste godine je na Zagrebačkom bijenalu izvedeno i njeno horsko delo Libera me.

Vsaksebi-vsevprek
Ova kompozicija je napisana 2006. i premijerno su je izveli D. Alberman (violina) i K. Levin (flauta) iste godine na festivalu u Vajmaru. Sastoji se od tri različita dela i predstavlja muzičku „igru“ između oba muzičara, a takođe može da se posmatra i kao razmišljanje o situacijama iz svakodnevnog života. Kreće se između straha i želje za dominacijom, između otpora i težnje za usaglašavanjem i harmonijom.