Irena Popović diplomirala je na odseku za kompoziciju i orkestraciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Srđana Hofmana i Zorana Erića. Godine 2003. započela je usavršavanje u Salcburgu na Univerzitetu Mozarteum u klasi Rajnharda Febela.

Kompozicije Irene Popović izvođene su i nagrađivane na festivalima, koncertima i takmičenjima u Rumuniji, Mađarskoj, Hrvatskoj, Austriji, Nemačkoj, Belgiji, Australiji i Americi. Kao pevačica i pijanista nastupala je na festivalima džez i improvizovane muzike (Kanjiža, Kluž, Budimpešta, Keln, Ulm) a aktivno se bavi improvizacijom u okviru radionica na kojima sarađuje sa neformalnim pozorišnim trupama. Komponuje muziku za različite performanse i izložbe u Srbiji, muziku za pozorišne komade postavljene na prostorima Srbije, Italije, Republike Srpske, kao i muziku za film. Pored komponovanja i živih nastupa, bavi se i režijom – na Međunarodnoj tribini kompitora postavila je Šenbergovo delo Pjero mesečar u Cinema Rexu.

Osnivač je grupe Prerađivačka industrija muzičkog materijala koja okuplja izvođače i kompozitore koji deluju u razlicitim okruzenjima i koja insistira na spajanju različitih vidova umetničkog izražavanja, sa tendencijom da preraste u ‘pokretni muzički poetski teatar’. U okviru ove grupe poseban ogranak čini vokalno kulturno umetničko društvo žena u ekspanziji Oh, meine liebe Constanze.

Mozart/Hajdn

Mozart Hajdn je jedna od deset pesama iz kamerene opere Mozart, Luster Lustik ili deset komada sa pevanjem nalik operi za naratora, dva soprana, kamerni ansambl, hor i rock bend. U okviru ove kompozicije Mocart je predstavljen kroz pisma koje je pisao dragim osobama ili kroz imaginarne dijaloge koje je vodio sa ‘znamenitim’ ličnostima kao sto je slučaj u pesmi Mozart/Hajdn. Svaka indetifikacija sa njegovim stvarnim životom je posve slučajna. Tekst za pesmu Mozart/Hajdn napisala je Jelena Novak.