Miloš Petrović (1952), pijanista, čembalista, kompozitor i književnik, diplomirao je klavir i magistrirao čembalo na FMU u Beogradu. Profesor je na FMU, gde predaje čembalo i kamernu muziku. Izvodi dela klasične i savremene muzike, kao i svoje kompozicije za čembalo i različite kamerne ansamble. Nastupa i kao džez pijanista i izvođač svojih etno-džez kompozicija. Komponuje svite inspirisane tradicionalnom muzikom Balkana i Levanta. Autor je i više elektroakustičkih kompozicija, multimedijalnih radova i istrumentalnih kompozicija koje pripadaju avangardi 80-ih godina. Objavio je i romane Žitije Mardarija Monaha i Mihailo iz Peći, kao i zbirku priča Levant nad Levantom.

Pesma Leontija (2008) za sopran i klavir komponovana je na tekst istoimene pesme iz autorove novele O Leontiju i Crnoj, priči o gusaru i njegovoj okrutnoj devojci. Struktura kompozicije nije oslonjena na klasične formalne okvire pesme, već na kaleidoskopski sled različitih atmosfera i tempa.

Varijacije za klavir zasnovane su na čvrstoj strukturi harmonskih propozicija datih u autorovoj temi. Ovaj, u početku, modalni tok, povremeno razgrađuju dramatično-virtuozne varijacije, koje uspinju i šire luk zvučnosti modalne harmonske strukture.