Jonel Petroj je kompozitor i pijanista čiji autentični stil karakteriše jedinstvena energija ritma, ekspresivni lirizam i inventivne muzičke strukture. Njegova muzika je u velikoj meri inspirisana ritmovima i melodijama Istočne Evrope, sa četvrttonskim melodijama (u periodu stvaralaštva od 1984. do 1995. godine), stvarajući muziku izuzetne vitalnosti.

Petroj je napisao preko 40 dela za orkestar, solo klavir, violinu, glas, kamerne ansamble, operu, balet, kao i kompozicije elektronske muzike. Njegova dela su izvodili brojni ansambli: Beogradska filharmonija, Luksemburška filharmonija, Orchestre d’ile de France, Ensemble Orchestral de Paris, Ensemble Itineraire (Pariz), Ensemble Barcelona 216, Ensemble  Modern  (Moskva), octet čela Beauvais (Francuska), Trio Ensemble Modern (Frankfurt), Ensemble Die Reihen iz Beča, Ansambl Erwartung (Pariz), Ansambl Archaeus (Bukurešt), Ambrosia Trio (Njujork), San Francisco Ensemble, Filharmonijski orkestar Radio Francuske i Nacionalni orkestar Francuske. Brojna njegova dela su emitovana na radiju i televiziji (Radio France, TF1, FR2, FR3 i Canal plus), kao i u Nemačkoj, Belgiji, Holandiji, Švajcarskoj, Luksemburgu, Španiji, bivšoj Jugoslaviji, Rumuniji, Rusiji i SAD.

Petroj je aktivan i kao kompozitor filmske muzike. Autor je muzike za 15 ostvarenja francuske, kanadske, švajcarske, belgijske i američke produkcije, prikazanih na festivalima u Kanu, Veneciji, Čikagu, Londonu, Kijevu, Torontu i Štutgartu.

Njegove kompozicije su objavile kuće Universal Music Publishing MGB France-Durand, Ricordi i Salabert.

Faces 10 za gudački kvartet je jedna od kompozicija iz mog muzičkog opusa pod naslovom Musique relative. Pod Musique relative podrazumevam da melodija i harmonija, deformisani “glissandima” ili “četvrtonskim tonovima” ne mogu drugačije da se tumače nego kao “relativna melodija i harmonija”.

“Glissandi” su glavna odlika kvarteta Faces 10: melodija i harmonija su permanentno deformisane “glissandima”, od samog početka pa sve do kraja kompozicije.