Ivo Petrić (Ljubljana, Slovenija, 1931) studirao je kompoziciju, dirigovanje i obou na Muzičkoj akademiji u Ljubljani. Zajedno sa kolegama je osnovao kompozitorsku grupu Pro Musica Viva,koja je aktivno organizovala koncerte njihove muzike i ostalih avangardnih kompozitora. Godine 1961. postao je umetnički vođa čuvenog Kamernog ansambla Slavko Osterc sa kojim je u periodu od 1962. do 1982. svirao na turnejama širom Evrope, premijerno izvodeći 130 novih dela pisanih specijalno za ovaj ansambl (uključujući i sopstvene kompozicije). Za svoj doprinos radu Ansambla Slavko Osterc, Petrić je 1971. dobio Prešernovu nagradu. Dobitnik je i brojnih drugih nagrada i priznanja u bivšoj Jugoslaviji, Poljskoj, SAD, Španiji, itd.

Njegova dela su pisana za kamerne sastave, za klavir, violinu, gitaru, harfu i duvačke instrumente solo, simfonijski orkestar… Njegovo stvaralaštvo je u prvoj fazi bilo pod uticajem neoklasicizma, da bi korišćenjem aleatoričkih tehnika počeo da komponuje avangardnija dela, dostigavši vrhunac sa Quatour 1969 za gudački kvartet i Violinskim koncertom (Tri slike) iz 1973. Nakon velikog broja aleatoričkih kompozicija vratio se tradicionalnijem izrazu, i iz tog perioda potiču „nacionalno inspirisana“ dela Gallus Metamorphoses (1992), Pesma života (1995), Četiri godišnja  doba prema Groharovim slikama (1995) i Groharove impresije (1998). U poznom periodu stvaralaštva, komponovao je brojna dela kamerne muzike. Njegova dela su izvodili renomirani svetski solisti i ansambli, među kojima su Filharmonijski orkestar Osake, Nacionalna filharmonija Poljske, Drezdenski kamerni orkestar, Zagrebački solisti, Holandski kamerni orkestar, Češki nonet, Zagrebački gudački kvartet, Kvartet Wilanow, Kvartet Talich

Ivo Petrić je aktivni učesnik u muzičkom životu svoje zemlje – dugi niz godina je bio sekretar slovenačkog Udruženja kompozitora i odgovorni urednik izdavačke kuće pri ovoj instituciji. Od 1979. do 1995. bio je umetnički direktor Slovenačke filharmonije. Autor je mnoštva članaka, komentara i eseja o savremenoj muzici. Imenovan je za počasnog člana Slovenačke filharmonije
13. januara 2008, na proslavi stote godišnjice od osnivanja ovog orkestra.