Nikos Harizanos je rođen u Atini. Studirao je kompoziciju, orkestraciju, harmoniju i kontrapunkt u Atini u klasama kompozitora Hristosa Lambrianidisa i Spirosa Klapsisa od 1992. do 1999. Magistarske studije je nastavio u Univerzitetu u Mančesteru (2000-2001) kod profesora Džona Kaskena i Džerija Pula, a doktorske studije je nastavio na Univerzitetu u Kardifu.

Njegova muzika je bila izvođena u SAD, Rusiji, Japanu, Kanadi, Velikoj Britaniji, Meksiku, Kolumbiji, Ukrajini, Nemačkoj, Bugarskoj, Španiji, Francuskoj, Portugalu, Letoniji, Poljskoj, Albaniji, Mađarskoj, Kipru, Grčkoj. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja na nacionalnim i međunarodnim kompozitorskim konkursima. Njegovu muziku su emitovale grčka nacionalna televizija, grčke radio stanice, radio stanice u SAD, Kolumbiji i Portugalu. Član je Grčkog udruženja kompozitora, Grčke asocijacije kompozitora elektroakustične muzike, Centra za istraživanje savremene muzike (koga je osnovao Janis Ksenakis). Naveden je u izdanju enciklopedije Ko je ko za 2006. godinu. Izdavači Harizanosove muzike su Da Capo Music Ltd. (Velika Britanija) i Gold Branch Music Inc. (SAD).

Si vis amari ama, op. 71, za solo flautu
Prevod latinske izreke „Si vis amari ama“ bio bi „ako želiš da budeš voljen, voli“. Delo je pisano za flautu solo i predstavlja dijalog čoveka sa samim sobom o skrivenom značenju ove izreke. Dok muzičar svira na flauti, mrmlja samom sebi, glasno uzvikuje i pita se.