Mansur Huseini je studirao kompoziciju u Parizu kod Filipa Kapdenaa i Jošihise Taire, a nastavio je studije iz muzičke teorije na Kraljevskom muzičkom konzervatorijumu u Briselu kod Petera Svinena i studije kompozicije kod Karla Aksela Hola na Muzičkoj akademiji u Geteborgu.

Hoseini sarađuje sa avangardnim muzičkim i pozorišnim grupama i komponuje savremenu muziku za evropske i američke ansamble. Njegovo stvaralaštvo je inspirisano borilačkim veštinama, savremenim plesom i pozorištem. Sarađivao je sa kompozitorima kao što je Žorž Apergis, koji ga je ohrabrio da sledi ovaj pravac u komponovanju. Godine 2003, osnovao je Geteburšku muzičku i plesnu trupu (GMDC) sa ciljem da se kombinuju role koje u jednoj predstavi mogu da imaju muzičar i glumac, stvarajući tako muzičko pozorište ili, kako Hoseini to radije naziva, teatarsku muziku.

Mansur je umetnički direktor međunarodnog muzičkog festivala THEMUS, koji će svoje prvo izdanje imati u Geteborgu oktobra 2009. godine. Trenutno snima muziku za kratke filmove Ane Cepinske.

Neki od trajnih snimaka njegovih dela uključuju saradnju sa ansamblima GMDC, Arte Viva, Les doux compaigns, Julian Julien i Udruženje kompozitora Švedske.

Četiri za četiri
Komad Četiri za četiri je napisan za kvartet violončela i inspirisan je delima četiri kompozitora, tačnije njihovom muzikom za violončelo. Ti kompozitori su: Lutoslavski (Čelo koncert), Bartok (Treći gudački kvartet), Ligeti (Prvi gudački kvartet) i sâm Huseini (Gudački kvartet). Četiri instrumenta stupaju u odnose imitacije, suprotstavljanja i bekstva jednog od drugog, a njihove linije zahtevaju korišćenje različitih izvođačkih tehnika i zvučnih boja.