Kompozitor Zoran Hristić (1938, Beograd), školovao se u rodnom gradu. Diplomirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu 1963. godine u klasi Stanojla Rajičića. Većina podataka o stvaralaštvu Zorana Hristića nalazi se u publikacijama Kompozitori i muzički pisci Jugoslavije (1986), Muzički stvaraoci u Srbiji, Leksikon jugoslovenske muzike (1984), Filmska enciklopedija (1986), International Who is Who in Music, Kejmbridž, Engleska (1980), The Grove Dictionary of Music and Musicians, Area 09 editors, London (2000), Encyclopedia Britannica (2005) itd.

Ljubišina flauta Antika
Ako me pitate zašto sam komponovao posvetu Ljubiši Jovanoviću, odgovoriću: Zato što mi je iskreni prijatelj, a o njegovoj svirci ne bih trošio reči. Ako pitate zašto Antika, Ljuba mi tako deluje.