Božidar Obradinović (1974) diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 2002. godine na odseku za kompoziciju, u klasi Zorana Erića. Učestvovao je kao autor i izvođač na brojnim festivalima kao što su Međunarodna tribina kompozitora u Beogradu (1998, 2000, 2002, 2005), World music festival – Niš (2001), Ring-Ring (2002), Belef (2002, 2005), Interzone – Novi Sad (2002), EXIT – Novi Sad (2003). Kao kompozitor i pijanista je aktivan u autorskom projektu Ravno nebo, a kao perkusionista sarađivao je sa world music ansamblom Shira utfila.

Komponovao je dela po porudžbini fondacije Leo Smit iz Amsterdama, italijanskog ansambla za savremenu muziku Sentieri selvaggi, festivala Belef (projekat Kompozitori – izvođači) i Bemus. Bavi se primenjenom muzikom i dizajnom zvuka za pozorište i televiziju.

Severni pojas (2007)

… Tek obična čestica… Hladnoća treperi, ona odoleva i kruži… Posvećeno prijateljima i sjajnim muzičarima Sonji i Andriji