Kota Nakamura (1979, Japan), diplomirao je na Berkli koledžu za muziku u Bostonu, gde je trenutno i na postdiplomskim studijama, a privatno je uzimao časove kod Vuka Kulenovića i Tibora Pustaja. Potpredsednik je međunarodnog udruženja kompozitora Nova-Composers. Tokom 2008. i 2009. premijerno će biti izvedeno nekoliko njegovih dela, među kojima su muzika za gudački kvartet i kompozicija za kamerni orkestar.

Kompozicija za mecosopran i gudački trio je napisana 2008. Oblik dela je suptilno naglašen različitim ritmičkim potezima, dok istovremeno i harmonska struktura i tekstura ostaju bez bilo kakve dramske izmene. I upravo to stvara sekundarni nivo kvaliteta ovog dela.

Komad za violinu, kvartet i harfu je takođe pisan 2008. Odlike ovog dela su slične prethodnom, ali je ovde prisutan linearniji izraz unutar konstantnog harmonskog okvira i dinamike.