Katarina Miljković je započela karijeru kompozitora u Beogradu, gde je studirala kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi Vlastimira Trajkovića. Godine 1992. otišla je u Boston na doktorske studije na New England Conservatory of Music, gde je posle završetka studija ostala da radi kao profesor, od 1997.

Katarina Miljković istražuje interakciju između muzike, prirode i nauke kroz kolaborativne projekte koji uključuju muzičke izvođače, programere, matematičare, video umetnike i umetnike pokreta.

Awakening (Buđenje, 2006) je kompozicija nastala u potrazi za zvučnom slikom matematičke formule haosa, Pravila 30, matematičara Stivena Volframa iz njegove knjige A New Kind of Science. Kao rezultat primene ovog algoritma, dobijena je kompozicija karakterisana dugom, neprekidnom melodijom i veoma transparentnom klavirskom pratnjom nepredvodive ritmičke aktivnosti. Protivno očekivanjima kada je u pitanju “haos”, kompozicija se karakteriše izuzetnom lirskom ekspresivnošću.

Valcer za Nadu (2006) je kratka studija valcera, nastala na inicijativu Nade Kolundžije a povodom njenog koncerta i turneje u Americi i Kanadi pod nazivom Valceri dvadesetog veka. Dok se tok muzike poigrava ritmom valcera i brojevima deljivim sa 3, harmonska osnova je bazirana na fragmentima valcera iz filmova nastalih 50-ih i 60-ih godina.