Perti Jalava (1960, Turku, Finska) je većim delom samouk kompozitor. Pohađao je Suomen Musiikki-Teatteri ry, polugodišnje studije scenske muzike u klasi Krega Bomlera (1993), radionicu Harija Suilamoa na Univerzitetu grada Turku (1998), i kompozitorske laboratorije Filharmonijskog orkestra iz Turkua u više navrata.

Jalava je komponovao broja dela za orkestar (uključujući dve simfonije i klavirski koncert), kompozicije za raznovrsne ansamble i horove. Takođe dosta piše za big band i sopstvene jazz ansamble, u kojima svira bubnjeve i klavijature. Njegove kompozicije za gudačke i duvačke orkestre, kamerne i jazz ansamble i big band osvojile su brojne nagrade na nacionalnim i internacionalnim takmičenjima kompozitora (npr. Prve nagrade u Lahtiju, Finska i Muskromu, Belgija). Muziku Pertija Jalave izvode finski i inostrani orkestri po upravom uglednih dirigenata. Finska Radio- televizija (YLE) snimila je i emitovala nekoliko koncerata na kojima je izvedeno oko 40 kompozicija Pertija Jalave. Dobitnik je brojnih stipendija u Finskoj (Umetničkog saveta Varsinais-Suomi, Finske fondacije za kulturu, Fondacije za promociju finske muzike – LUSES, Nacionalnog saveta za muziku, Fondacije Sibelius, Ministarstva obrazovanja, itd). Član je Udruženja finskih kompozitora i Autorskog udruženja finskih kompozitora Teosto.

Solid Opinion
Ovo energično delo je adaptirano iz trostavačne svite Forms Of Opinion.

Iza naslova krije se razdragana misao da kako svaka supstanca ima tri različite forme postojanja (čvrstu, tečnu i gasovitu), tako se i mišljenja mogu podeliti na ta tri oblika. Ovaj početni stav, Solid Opinion (Čvrsto mišljenje), juri kroz različite situacije i upada, ponekad, u silovite krize, ali uprkos tome, ne menja se previše.

Ovu svitu sam takođe aranžirao za veliki duvački orkestar. Ta verzija se našla među najbolja tri ostvarenja  na  međunarodnom  takmičenju  Composizione  originale  per  banda  u  Italiji,  2005. Nedavno sam komponovao i četvrti stav, Mediation, i u toj verziji delo nosi naziv Simfonija br. 3. Ne želim da vezujem pažnju slušalaca za kompozicionu tehniku i njene alatke, jer smatram da one nisu bitne za slušanje i doživljavanje muzike. Takođe mislim da nije zanimljivo objašnjavati šta se dešava u toku izvođenja. Koristim zato priliku da kažem nešto ukratko o mom stavu po pitanju slušanja i komponovanja muzike.

Misija je umetničke muzike da slušaocima, izvođačima i kompozitorima omogući da dožive nešto, ponekad duboko. Uživanje u muzici nikako nije zabranjeno, čak je dobrodošlo. Ne volim previše “naučni” pristup komponovanju muzike, jer muzika nije nauka, već umetnost.

Smatram da su raznovrsne kompozicione metode i tehnike koje koristim u svom radu samo alatke i sredstva pomoću kojih se lakše ograničava materijal, kako bi se lakše donosile odluke o toku rada i delo postiglo nekakvo jedinstvo. Izbegavam da ove, katkad veoma “matematičke” i neprirodne postupke, posmatram kao pravila. U mom radu, intuicija zauzima značajno mesto.

Pozivam Vas da se opustite i da slobodno uživate u muzici, otvorenog uma. Molim Vas, uživajte: Perti Jalava

P.S. Dozvoljeno je osmehivanje tokom izvođenja.