Dragana S. Jovanović rođena je 1963. u Beogradu. Završila je Fakultet muzičke umetnosti, odsek kompozicije u klasi Srđana Hofmana. Magistrirala na FMU – odsek kompozicije u klasi Srđana Hofmana i Milana Mihajlovića. Trenutno na doktoratu umetnosti. Docent je na Katedri za muzičku teoriju na FMU u Beogradu. Oblasti rada i posvećenosti: komponovanje (umetnička muzika, primenjena, kao i muzika popularnih žanrova), pedagoški i umetničko istraživački rad.