Mauricio Kagel (1931-2008), kompozitor nemačko-argentinskog porekla, poznat je po svom interesovanju za razvijanje pozorišnog aspekta u izvođenju muzike. Studirao je muziku (klavir, teoriju, violončelo, orgulje, pevanje i dirigovanje; bio je samouki kompozitor), istoriju književnosti i filozofiju u Buenos Airesu. Od 1957. do kraja života živeo je u Kelnu (Nemačka).

Bio je angažovan kao predavač na međunarodnoj letnjoj školi u Darmštatu u periodu od 1960. do 1966. i od 1972. do 1976, kao i na Državnom univerzitetu Njujorka u Bafalu od 1964. do 1965. i na Akademiji za film i televiziju u Berlinu. Bio je direktor kurseva nove muzike u Geteburgu i Kelnu, a profesor novog muzičkog teatra na Konzervatorijumu u Kelnu od 1974. do 1997. godine.
U muzici koristi trake i elektronsku opremu, a od pevača je zahtevao „vriske i krike“. U kasnijoj fazi stvaralaštva, preovlađuju vizuelni i pozorišni elementi („mešani mediji“). Mnoge kompozicije uključuju aleatoričke postupke.

Capriccio za dva klavira (2004)
Ovo delo je nastalo kao porudžbina za ARD takmičenje klavirskih dua u Minhenu 2004. godine.
Beogradska premijera